Här hittar du exempel på trappor vi gjort.

Specialtrappa med eksteg och vitmålade vagnstycken. Graneberg i Uppsala.

Furutrappa, Hof Östervåla.

Vitlaserad furutrappa utanför Uppsala.

 

Trappa med blocksteg

Blocksteg

Furutrappa med eksteg och vitmålade vagnstycken. Harbo.